Inschrijvingen

Inschrijving voor Toernooien


Nieuw systeem 2017

Beste Leden, Ouders/Verzorgers,

In 2017 zal de inschrijving voor toernooien op een nieuwe manier geregeld worden. Om de inschrijvingen zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken stapt het wedstrijdsecretariaat over van de huidige manier van inschrijven, met de inschrijfbriefjes, op inschrijving per e-mail. In deze brief wordt het nieuwe systeem uitgelegd. Indien u vragen hebt omtrent de inschrijving kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of Tijs ter Haar benaderen op de club.

Wedstrijdkalender
De nieuwe wedstrijdkalender is een duidelijk overzicht met toernooien waar leerlingen aan deel kunnen nemen. De wedstrijdkalender is te vinden in de kantine boven en op de website van de club.

Op de kalender zal per toernooi aangegeven staan:

 • Naam van het toernooi
 • Locatie
 • Datum
 • Uiterlijke inschrijfdatum
 • Inschrijfgeld
 • Moeilijkheidsgraad
 • Coach

De wedstrijdkalender wordt regelmatig bijgewerkt zodat u tijdig op de hoogte bent van de uiterlijke inschrijfdata en inschrijfgelden.

Inschrijving
Per 2017 stoppen we met de huidige manier van inschrijving, waarbij inschrijvingsbriefjes worden ingeleverd aan de bar boven, en stappen we over op inschrijving per e-mail. Om in te schrijven dient men een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. met daarin de volgende gegevens:

 • Naam van het toernooi waarvoor men in wil schrijven
 • Naam leerling
 • Geboortedatum en leeftijd leerling
 • Gewicht leerling
 • Kyu leerling
 • Bondsnummer (te vinden in het judopaspoort van de JBN)

Inschrijving na de aangegeven uiterlijke inschrijfdatum is niet mogelijk en de betaling voor een toernooi moet vóór de uiterlijke inschrijfdatum hebben plaatsgevonden om een inschrijving geldig te maken.

Moeilijkheidsgraad
Op de wedstrijdkalender zijn de toernooien ingedeeld in de categorieën A, B en C. Voor C toernooien mag iedereen zich inschrijven, voor B toernooien moet overlegd worden met een trainer en voor A toernooien moet een leerling gevraagd worden om deel te nemen. Door de moeilijkheidsgraad aan te geven op de wedstrijdkalender hopen we te bewerkstelligen dat leerlingen een duidelijker idee krijgen van hun groeiproces en gemotiveerd worden om hard te trainen.  Wanneer leerlingen zelf op de wedstrijdkalender kunnen zien dat ze van C naar B toernooien groeien en uiteindelijk zelfs gevraagd worden voor A toernooien kan dat motiverend werken.

Betaling
Het inschrijfgeld voor het toernooi dient men over te maken naar de rekening van het wedstrijdsecretariaat o.v.v. de naam van de leerling en de naam van het toernooi. Gelieve het inschrijfgeld gelijktijdig met het versturen van de inschrijving over te maken en ook dit vóór de uiterlijke inschrijfdatum.

Rekeningnummer: NL35 INGB 0008412103
Ten name van: Sportvereniging Hagendoorn Wedstrijd en Toernooien
Onder vermelding van: naam leerling + naam toernooi

Let op!
Voor mensen die geen e-mail adres hebben en geen gebruik maken van internetbankieren bestaat de mogelijkheid om nog door middel van inschrijfbriefjes en betaling in contant geld aan de bar hun kind voor een toernooi in te schrijven. Dit geldt uitsluitend voor mensen die geen e-mail adres hebben, alle anderen worden dringend verzocht om wel per e-mail in te schrijven!

 

Volg ons via Facebook

Volg ons via Twitter

Bekijk ons videokanaal op YouTube