Nieuwe regels IJF 2010

Verandering IJF judowedstrijdreglement m.i.v. 1 januari 2010

(Bij JBN als pilot per 1-1-2010)

Het afgelopen seizoen heeft de IJF een pilot uitgevoerd om enkele veranderingen binnen het internationale judowedstrijdreglement te testen. Na deze test heeft de IJF besloten de veranderingen per 1 januari 2010 definitief in te voeren. Onderdeel hiervan is dat het judoka’s niet meer is toegestaan om een directe aanval of blokkering te maken met de arm(en) en/of hand(en) onder de band.

In de geteste pilot is een overgangsfase gehanteerd waarin de eerste keer bestraft werd met een shido en de tweede keer met een hansoku-make. Per 1-1-2010 zal internationaal deze 1e shido vervallen en de genoemde handelingen direct met hansoku-make bestraft worden.

Ook de JBN heeft besloten om per 1 januari 2010 de internationale regelgeving te volgen met dien verstande dat de JBN vanaf 1 januari 2010 tot aan de start van het nieuwe seizoen in september 2010 een testperiode (pilot) zal hanteren. De test heeft te maken met de situatie dat wij voorlopig (in geringe mate) zullen afwijken van het internationale reglement. In tegenstelling tot het internationale reglement is bij ons de eerste bestraffing voor het pakken onder de band een shido. De tweede bestraffing zal wel hansoku-make zijn.

Vanaf 1 januari 2010 zijn binnen het judowedstrijdreglement de volgende veranderingen van kracht:

Kumikata onder de band
Het maken van een directe aanval of blokkering met de hand(en) en/of arm(en) onder de band van de tegenstander is niet toegestaan. De eerste maal dat deze handeling wordt uitgevoerd, wordt bestraft met een shido. De tweede maal met een directe hansoku-make. Uitzondering hierop zijn overnames of vervolgtechnieken nadat een eerdere correcte en serieuze aanval is ingezet.

Golden score
Alle behaalde resultaten, scores en straffen van de reguliere wedstrijd, blijven van kracht in de golden score en blijven op het scorebord staan. Bij een reguliere wedstrijdduur van 5 minuten bedraagt de duur van de golden score 3 minuten. Bij een kortere wedstrijdduur bedraagt de duur van de golden score 2 minuten. Indien op hantei een winnaar moet worden bepaald wordt deze beslist op hetgeen zich heeft afgespeeld in zowel de reguliere wedstrijd als in de golden score. Alle scheidsrechters in Nederland worden in week 1 van 2010 geïnstrueerd tijdens technische dagen die in de districten worden gegeven door scheidsrechters met een internationale licentie. Zij zijn op hun beurt door de NSCJ geïnstrueerd en van (beeld)materiaal zijn voorzien. Voor scheidsrechters heeft deze technische dag een verplicht karakter. Trainers en coaches zijn sinds jaar en dag welkom en worden van harte uitgenodigd om deze technische dag eveneens te volgen.

Voorbeelden van kumi kata onder de judoband

Bestaffing: Internationaal hansoku-make, Nederland 1e x shido, 2e x hansoku-make.

Voorbeelden van toegestane acties (combinaties) met kumi kata onder de band
Voorwaarde: De initiële aanval moet een echte aanval zijn. Schijnaanvallen en acties om bijv. een opening te creëren zijn geen echte aanvallen en worden alsnog bestraft.

Bestaffing: Internationaal hansoku-make, Nederland 1e x shido, 2e x hansoku-make.

In geval van een overname is het tevens toegestaan het been te pakken. Voorwaarde is echter wel dat bij de initiële aanval of aanvallen de aanvaller lichamelijk contact heeft gemaakt (Go no sen-principe). Indien de aanvaller geen lichamelijk contact heeft gemaakt, is een overname waarbij het been of benen gepakt worden niet toegestaan en wordt bestraft met hansoku-make. Ook hiervoor geldt de overgangsregeling 1e x shido, 2e maal hansoku-make.

Er geldt een uitzondering op bovenstaande regels. Indien de tegenstander een eenzijdige kumi kata heeft, is het toegestaan het been of de benen te pakken om een aanval te maken.

Indien de judoka die zelf de eenzijdige pakking veroorzaakt (door bijvoorbeeld onder de arm door te duiken van zijn tegenstander) en vervolgens een aanval op het been of benen maakt, dan is dit niet toegestaan en wordt deze handeling bestraft met hansokumake. Ook hiervoor geldt de overgangsregeling 1e x shido, 2e maal hansoku-make.

 

Dit artikel is ook als PDF bestand te downloaden.

 

Volg ons via Facebook

Volg ons via Twitter

Bekijk ons videokanaal op YouTube